SERGİLER
Başkanlık Binası Sergi Salonu Güncel Sergi
Açık Hava Sergileri
Geçmiş Sergiler

Mevleviliğin Hat Sanatına Yansımaları

Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sanat Galerisi Şeb-i Arus ‘Mevlana’yı Anma Haftası’ kapsamında düzenleyeceğimiz ,küratörlüğünü M. Lütfi Şen’in,sanat danışmanlığını Hattat Prof. Dr. Fatih Özkafa'nın yaptığı, 18. yüzyıldan günümüze 16 Hat sanatçısının eserlerinin yer aldığı, Meşk-i Mevlâna ‘Mevleviliğin Hat Sanatına Yansımaları’ sergisine ev sahipliği yapıyor.

“Mevlevîlik, Türk hat sanatına büyük önem veren ve birçok sanatkâr yetiştiren tasavvufî kurumların başında yer alır. Mevlevîhaneler hem gönül insanlarının yetiştiği bir manevi terbiye müessesesi hem de hüner ehlinin incelik meşk ettiği birer sanat mektebi olarak hizmet icra etmiştir. Hz. Mevlâna muhabbetiyle dolup taşan hattatlar “Yâ Hazret-i Mevlânâ” yazarak mânâ âleminde bir nebze olsun ona yaklaşmak istemişlerdir. Öyle ki; bu ibareyi yazmayan Mevlevî hattat yok denilebilir. Hz. Mevlâna’nın herkesi kucaklayan hoşgörü ikliminin tesiriyle meşreben Mevlevî olmayan hattatlar arasından bile onun ismini meşk edenler olmuştur. Böylece Türk hat sanatı tarihinde Hz. Mevlâna muhtevalı sayısız eser verilmiştir.

 Destarlı Mevlevî sikkesi formundaki “Yâ Hazret-i Mevlânâ kuddisesırruh” istifleri, düz satır halindeki ta’lik Hz. Pîr isimleri veya Mesnevî’den beyitler, muhtelif hattatlar tarafından defaatle yazılmıştır. Ta’lik yazı çeşidiyle “Yâ Hazret-i Mevlânâ” yazan hattatların hemen hepsi, “Hazret” kelimesindeki “te” harfini keşideli olarak yazmışlar ve bu şekildeki kompozisyon, bir hat klasiği haline gelmiştir.

 Bu sergide, muhtelif müze ve koleksiyonlarda yer alıp Hz. Mevlâna ismini veya beyitlerini ihtiva eden hat eserlerinden seçkin örnekler, tarihî perspektif dikkate alınarak özenle seçilmiştir. Böylelikle, Türk hat sanatı tarihinin büyük isimlerinin bu konuyla ilgili en önemli hat eserlerinden bir seçki yapılmıştır. Ayrıca, günümüz hat sanatındaki Mevlevilik etkilerini ve yaşayan hattatların Hz. Mevlâna muhtevalı yorumlarını ortaya koyan eserlere de yer verilmiştir. Böylelikle, tarihten günümüze Mevlevîliğin hat sanatındaki yansımalarına panoramik bir bakış sağlanması hedeflenmiştir.”

Prof. Dr. Fatih ÖZKAFA
H a t t a t

 HATTATLAR

Şefik Bey, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Mecdi Efendi, Ömer Vasıf Sivasi, Bakkal Ârif Efendi, Sami Efendi, Suûd El -Mevlevi, M.Emin Yazıcı, Hâmid Aytaç, Macid Ayral, Mahmud Bedreddin Yazır, M.Halim Özyazıcı, Hüseyin Öksüz, M.Savaş Çevik, Ali Toy, Fatih Özkafa

 

Sergi Takvimi: 16 Aralık 2020-08 Ocak 2021

Açılış: 16 Aralık 2020 Çarşamba Saat:17.00

Yer: Beyoğlu Belediyesi  Başkanlık Binası Sanat Galerisi

Paylaş